Основні напрямки роботи

Головною метою діяльності психологічної служби освіти у нашій країні є забезпечення психологічного і особистісного розвитку учнів. Діяльність психологічної служби освіти включає у себе створення психолого-педагогічних умов, які забезпечують духовний розвиток кожної дитини, її душевний комфорт, який є основою психологічного здоров’я.
Основними видами діяльності психолога загальноосвітнього закладу є: просвітницька, психодіагностична, консультативна, корекційно-розвивальна та організаційно-методична робота. Психолог обирає та поєднує конкретні види робіт, визначає які з них будуть пріоритетними, у залежності від специфіки закладу та проблем, що потребують розв’язання.

Психодіагностична робота
Метою діагностичної роботи є психолого-педагогічне вивчення дитини протягом усього періоду навчання в закладі, виявлення її індивідуальних особливостей, розвитку пізнавальних та особистісних якостей, емоційної сфери. З’ясування причин тих чи інших відхилень у вихованні та навчанні дитини.
Діагностична робота відповідно до конкретних завдань проводиться з окремою дитиною, групою дітей. Психодіагностика буває групова, згідно плану роботи психолога, та індивідуальна, на запит батьків та педагогів.
Також проводиться дослідження педагогічного колективу та батьків. Результати використовуються для подальшої корекційної чи психопрофілактичної роботи.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота
Корекційно – розвивальна та відновлювальна робота має на меті сприяння повноцінному психічному та особистісному розвитку дитини.
Ця робота спрямована на зниження або усунення відхилень у психологічному розвитку учня, на подолання поганих звичок та девіантних форм поведінки, на формування адекватної життєвої позиції та планів на майбутнє, формування позитивного відношення до здорового способу життя. 
Корекційна робота із дітьми може бути індивідуальною, підгруповою (3-5 дітей) чи груповою (8-12). Також корекційна робота проводиться з батьками та педагогічними працівниками.

Консультаційна робота
Метою консультаційної діяльності практичного психолога є підвищення рівня психологічної компетентності, заохочення до вивчення кожної дитини, розвиток психологічного мислення, допомога кожному в опануванні методів індивідуального і особистісно орієнтованого підходу у вихованні. 
Психологічна консультація призначена для того, щоб допомогти розв’язати конкретні проблеми, з якими до психолога  звертаються вихователі, учителі та батьки. 
До психолога звертаються не тільки педагоги та батьки, учнів, наприклад, турбують питання взаємовідносин з однолітками, з батьками та учителями, питання саморозвитку та самовдосконалення, професійного та особистісного самовизначення. 
Консультації психолога можуть бути індивідуальними або груповими.

Психологічна просвіта
Просвітництво, формування психологічної культури вихованців, учнів, педагогів та батьків у діяльності практичного психолога займає дуже важливе місце. 
Форми просвітницької діяльності можуть бути різними: лекції, бесіди з усіма учасниками педагогічного процесу, участь у батьківських зборах та відповіді на запитання батьків,  підбір літератури, підготовка інформаційних матеріалів та їх видання,  уроки психології, консультування тощо.

Організаційно - методична робота
Важливим напрямом діяльності практичного психолога є також і методична робота, адже вона є базою для інших напрямів роботи. Зокрема важливими є: розробка та адаптація корекційних і розвивальних програм для роботи із дітьми, розробка рекомендацій для батьків та педагогів, підбір психологічної літератури, підбір та розміщення інформаційних матеріалів на стенді, обладнання психологічного кабінету.

Основне завдання психолога - зробити життя дитини в освітньому закладі зручним, комфортним, перш за все, з точки зору дитячої психіки, загальних і індивідуальних особливостей її розвитку. Психолог повинен допомогти педагогам і батькам дитини знайти і пояснити приховані причини деяких дитячих невдач, вчинків та особливостей поведінки. 


Немає коментарів:

Дописати коментар