Практичний психолог


Курбан Марина Ігорівна


Дата народження – 14.10.1989.
В 2011 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет, психолого-педагогічний факультет. 
Освітній рівень - спеціаліст. 
Спеціальність за дипломом - «Практична психологія, соціальна педагогіка». 
Загальний педагогічний стаж - 5,5 роки.
Проблема, над якою працює: «Розвиток творчої особистості на заняттях гуртків науково-технічного напрямку»

       У роботі всіх працівників комунального закладу "Станція юних техніків Кіровоградської міської ради" пріоритетною є індивідуальність та особистість дитини. Тому одним із важливих напрямків діяльності закладу є психологічний супровід навчально-виховного процесу, забезпечення сприятливих умов для соціалізації, життєвого самовизначення, самореалізації вихованців гуртків.

Головна мета психологічної служби – створення оптимальних умов для повноцінного і всебічного розвитку дітей і підлітків у закладі.

У функції психолога входить: психологічне діагностування, корекційно-розвивальна робота, консультування, психологічна просвіта, навчальна діяльність.

Психологічне діагностування спрямоване на дослідження індивідуальних психологічних особливостей вихованців, розвитку їх здібностей.

У рамках консультативної роботи дітям, їх батькам, керівникам гуртків надаються рекомендації за результатами діагностування, індивідуальні та групові консультації за запитом, профконсультації вихованців. Під час консультації психолог допомагає подивитися на проблему з іншого боку, спільно виробити альтернативні шляхи виходу із проблемної ситуації.

В корекційно-розвивальній роботі основний акцент робиться на допомогу у розвитку вихованців: розвиток особистості через самопізнання, розширення уявлень про себе та інших, розвиток пізнавальних здібностей, оволодіння навичками експресії та саморегуляції; корекція труднощів різного роду, які виникають у вихованців; розвиток умінь та навичок, що сприяють соціалізації дитини у житті.

Психологічна просвіта спрямована на підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу.

Методична діяльність практичного психолога:

Участь в наукових інтернет-конференціях

Курбан М.І. "Використання інформаційно-комп’ютерних технологій у професійній діяльності практичного психолога загальноосвітнього навчального закладу"

Курбан М.І. "Особливості психологічного супроводу вихованців в умовах навчання в позашкільному навчальному закдладі"

Курбан М.І. "Соціально-психологічний супровід формування профільної компетентності у вихованців позашкільного закладу"


Немає коментарів:

Дописати коментар